FOTO OG FILM TIL SOSIALE MEDIER

l disse dager har vi veldig tro på fotografi og minifilmer til Facebook, Instagram, LinkedIn mm. Det samme materiale kan selvsagt også brukes til egen web og nyhetsbrev. Et arkiv med minifilmer og fotografi kan også være svært hensiktsmessig å ha for hånden, når powerpointer/presentasjoner skal produseres.

Filmer kan gjerne være på 15-40 sek og inneholde kule opptak som blir lagt merke til. Bruk av drone, stabilisator og timelapser- gjerne i kombinasjon- kan bidra til det. Film og foto kan lages i formater tilpasset ulike sosiale medier.

Cookies must be accepted in order to display this content. AcceptCookies must be accepted in order to display this content. AcceptCookies must be accepted in order to display this content. AcceptCookies must be accepted in order to display this content. Accept
Cookies must be accepted in order to display this content. Accept