DRONEFOTO | DRONEFILM

Erfaren pilot og fotograf

Foto og video fra droner åpner for fantastiske muligheter- spesielt med en dyktig pilot og fotograf som innehar riktig lisens.  

Vi kan fly og ta opp dronefoto og dronevideo de fleste steder. Ring oss for å høre om muligheter og pris! Ofte kan ferdig redigert foto og film leveres allerede samme dag.

drone-1080844_03

Lisens i høyeste klasse- RO3

Bo Mathisens dronepilot-lisens fra Luftfartstilsynet, i høyeste klasse (RO3), gir anledning til profesjonell flygning, og en rekke typer oppdrag de fleste dronepiloter ikke har lov å utføre. Slik som opptak nær veier, bygninger og folk. Denne type lisens bidrar også til at det er større sjanse for å få dispensasjon til dronflygning i restriksjons-områder, slik som i Oslo sentrum, eller til å få tillatelse til å fly høyere enn normal maks-høyde, som er 120 m. 

Cookies must be accepted in order to display this content. Accept

Mange muligheter

Dronefotografi og dronevideo gir muligheter vi som er fotografer og film-skapere bare kunne drømme om for få år siden. Og våre kunder kan få materiale som uten droner ville vært umulig, eller veldig kostbart å skaffe til veie. 

Video fra drone gir en ekstra dimensjon til de fleste filmer. Å kunne gå fra nærbilde til oversiktsbilde i samme opptak gir spennende muligheter. Og enda mer interessant kan det bli i kombinasjon med håndholdt stabilisert kamera, kraner og mer.

Med Bo Mathisens kompetanse innen fotografi og video som grunnlag kan vi virkelig skape foto og video med høy informasjonsverdi, samt WOW-effekter, som vil være stort for Facebook, nyhetsbrev, presentasjoner, firma-web og mye mer!

Godkjenning fra:

Luftfarttilsynet Med
Nsm

Medlem av:

Unknown
Unknown 2