LEDEREN TALER

En tale til ansatte fra direktør eller andre- som veiledning og motivasjon. Kan være en hilsen til jul/sommer/påske/ eller månedlig/kvartalsvis… Filmen kan evt inneholde små reportasjer og stilige filminnslag i tillegg til personen som snakker.

Cookies must be accepted in order to display this content. Accept